കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി:ബസ്സുകളുടെ മൽസരയോട്ടo മൂലo ഈരാറ്റുപേട്ട – കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാത ചോരക്കളമായി മാറി. ഇന്ന് രാവിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് സമീപം വളവുകയത്ത് വെച്ച് പാലായിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് വന്ന ആലിപ്പഴം ബസിന് പിന്നിൽ സെന്റ് തോമസ് ബസിടിക്കുകയായിരുന്നു’ അപകടത്തിൽ എട്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പരുക്ക്. ഈരാറ്റുപേട്ട കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാതയിൽ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ മത്സരയോട്ടത്തിനിടയിൽ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടയിടിക്കുകയ)യിരുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സൈന്റ് ആന്റണിസ് കോളേജിലെ സുനിത, ആര്യാ ഷാജി, അശ്വതി, അർച്ചന അജ്ഞന കെ.ജെ /ആര്യശ്രീ, ജെസ്ലിൻ എന്നി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ‘ ‘കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് ഡോമിനിക് സ് HSS ലെ കാവ്യ ക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത് .ഈ റൂട്ടിൽ ഇന്നലെ മൽസരയോട്ടം നടത്തിയ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സി.ഐ ഷാജ ജോസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു.ഇതിന് ശേഷവും മത്സര ഓട്ടത്തിന് കുറവില്ലെന്ന് ഇന്നത്തെ അപകടം തെളിയിക്കുന്നു